Mina böcker

Libretto är ett stycke kulturhistoria och utspelar sig i musik- och författarmiljöer i slutet av 1800-talet. I centrum står operasångaren Johannes Elmblad och författaren Sigrid Elmblad.

I boken Johan-Olov står författaren, fackföreningsledaren, politikern, folkbildaren med mera Johan-Olov Johansson i centrum. Ett stycke arbetarhistoria som tar sin början i bruksorten Horndal i södra Dalarna på 1870-talet.

Medan himlen förmörkas av aska från Tambora är ett stycke kvinnohistoria och handlar om fattiga kvinnors utsatthet i Västernärke i början av 1800-talet. Huvudpersonen Maria Cajsa är bryggarpiga och döms för barnamord.

Inte som sin mor tar vid där den förra slutade. Där låter jag Maria Cajsas dotter ställa de frågor om skuld, fördömanden och förlåtelse som jag själv funderat mycket på under arbetets gång med den förra boken.

Efter att handlingen i mina böcker hittills utspelade sig under 1800-talet har jag nu tagit mig an en tid som ligger mellan det förflutna och nutiden och som jag har viss egna erfarenhet av; efterkrigstiden, kalla krigets tid, upplevd genom en ung man i sökandet efter frihet. Planen är att den ska vara klar i början av 2023 och just nu är arbetstiteln Johans resa.