Mina böcker

Libretto är ett stycke kulturhistoria och utspelar sig i musik- och författarmiljöer i slutet av 1800-talet. I centrum står operasångaren Johannes Elmblad och författaren Sigrid Elmblad.

I boken Johan-Olov står författaren, fackföreningsledaren, politikern, folkbildaren med mera Johan-Olov Johansson i centrum. Ett stycke arbetarhistoria som tar sin början i bruksorten Horndal i södra Dalarna på 1870-talet.

Medan himlen förmörkas av aska från Tambora är ett stycke kvinnohistoria och handlar om fattiga kvinnors utsatthet i Västernärke i början av 1800-talet. Huvudpersonen Maria Cajsa är bryggarpiga och döms för barnamord.

Inte som sin mor tar vid där den förra slutade. Där låter jag Maria Cajsas dotter ställa de frågor om skuld, fördömanden och förlåtelse som jag själv funderat mycket på under arbetets gång med den förra boken.

I mina tidigare böcker har jag utgått från personer i äldre släktled och försökt ta reda på vilka de var, vilket liv de levde, vad som drev dem och varför de gjorde sina livsval på det ena eller det andra sättet. Viljan att förstå är min drivkraft i skrivandet. I Johans resa, med undertiteln där han söker frihet och finner kärleken, har jag i stället utgått ifrån en tidsperiod som ligger mellan det förflutna och nutiden och som jag själv har erfarenhet från; 1950- och 1960-talen och sedan har jag befolkat den med helt uppdiktade karaktärer.

Här kan du läsa mer om Johans resa

Här kan du ta del av ett smakprov ur Johans resa