Sigrid Elmblads publikationer

Sigrid har själv berättat för en vän att Första gången hon försöker få något hon skrivit publicerat är när hon år 1876, sexton år gammal går upp till redaktionen på Familjejournalen och visar upp några dikter för redaktören ”Lea”. Det blir inget publicerat den gången, men hon får blodad tand och fem år senare börjar hennes små berättelser dyka upp i olika tidskrifter. Till att börja med skriver hon under signaturen ”Toivo” för att inte avslöja att det är en kvinna som står bakom dem.

ÅrRubrikSign.TypPublicering
1881När jag blir storToivoBerättelseFigaro, 23/1
1881Öde eller försynToivoBerättelseFigaro, 13/2
1881Ära eller lyckaToivoBerättelseFigaro, 17/4
1881Lifvets komediToivoDiktFamiljejournalen, april
1881I skogenToivoDiktFamiljejournalen, maj
1881HyckleriToivoDiktFamiljejournalen, juli
1881Den lilla kokettenToivoDiktFamiljejournalen, aug.
1881Verldens gångToivoBerättelseFigaro, 25/9
1881EnsamToivoBerättelseFigaro, 9/10
1881Sken och verklighetToivoDiktFamiljejournalen, nov.
1882En julsagaToivoDiktFamiljejournalen, feb.
1882Ett fågelparToivoDiktFamiljejournalen, mars
1882Var på din vaktToivoDiktFamiljejournalen, juli
1882En sommaridyllToivoDiktFamiljejournalen, aug.
1882I skördetidToivoDiktFamiljejournalen, okt.
1882Det var då!ToivoDiktFamiljejournalen, dec.
1883I hägn. Utgiven till förmån för ”hemmet för värnlösa”Toivo  
1883LedtrådarToivo  
1883Corinnas dröm, (Med illu­stra­tion av Carl Larsson)ToivoDiktFamiljejournalen
1883De oskiljaktigaToivoBerättelseFamiljejournalen
1883En klyftaToivoDiktFamiljejournalen
1883FörspelToivoDiktFamiljejournalen
1883Kärleken vaknarToivoDiktFamiljejournalen
1883MotståndToivoDiktFamiljejournalen
1883På slumpToivoDiktFamiljejournalen
1883Minnen från sällskapsspektaklenToivo Familjejournalen
1883Jul!Toivo Konst-litteratur- och skämt-tidning
1883Medan solen brände hetastToivoFöljetongStockholmstidning
1884En idéToivoDiktPolstjernan
1884SommarskördToivoBerättelseNornan
1884AllarmToivoDiktFamiljejournalen
1884En helig ortToivoBerättelseFamiljejournalen
1884FörnyelseToivoDiktFamiljejournalen
1884I Lifvets vårToivoDiktFamiljejournalen
1884KyrkparadToivoDiktFamiljejournalen
1884Min gamla tantToivoDiktFamiljejournalen
1884Stämning (senare tonsatt av W. Pettersson-Berger)ToivoDiktFamiljejournalen
1884TryckToivoBerättelseFamiljejournalen
1884Under vandringToivoDiktFamiljejournalen
ÅrRubrik TypPublicering
1884Ur dagbokenToivoDiktFamiljejournalen
1885Jo, Jo!ToivodiktNornan
1885Vind för vågToivoDikter och skisserSvenska familje­journalens förlag
1885Är du ung som våren?ToivoDiktFamiljejournalen
1885UngdomsbetraktelserToivoDiktFamiljejournalen
1885Lillan (med illustration av Jenny Nyström)ToivoDiktFamiljejournalen
1885Den första förtjenstenToivoDiktFamiljejournalen
1885SonettToivoDiktFamiljejournalen
1885GyckelspelToivoDiktFamiljejournalen
1885MotstycketToivoDiktFamiljejournalen
1885Unga gudmorToivoDiktFamiljejournalen
1885En idéToivoDiktPolstjernan 1885
1885SkogsinteriörToivo Telefonen, Tidning för alla samhällsklasser
1886Ur minnetToivoDiktPolstjernan
1886Vid brasanToivoDiktPolstjernan
1886En lofdagToivo Hervor
1886En räddande ängel! (ett minnes­blad från sista finska kriget)ToivoBerättelseHervor
1886Ljusa skyar, Sagor och be­rät­tel­ser i original och be­ar­betning. (Med illustra­tioner av Jenny Ny­ström)ToivoSagorSvenska familje­journalens förlag
1886AftonstämningToivoDiktFamiljejournalen
1886Bland minnenToivoDiktFamiljejournalen
1886Början är svårToivoDiktFamiljejournalen
1886En fridstörareS.P.DiktFamiljejournalen
1886En skattToivoDiktFamiljejournalen
1886IdyllToivoDiktFamiljejournalen
1886I tysthetToivoBerättelseFamiljejournalen
1886När skall resan vaknaToivoDiktFamiljejournalen
1886Olika uppfattningToivoDiktFamiljejournalen
1886SvärmeriToivoDiktFamiljejournalen
1886En regndagToivo Framåt, utgiven av Göteborgs Kvinnofören.
1887Öfver förmågaToivoDiktPolstjernan, p140
1887NyårsqvällToivoDiktPolstjernan, p141
1887I sömnenToivo Familjejournalen
1887NyårshälsningToivo Familjejournalen, p9
1887Nyfallen snöToivo Familjejournalen, p36
1887En hvardagsbildToivo Familjejournalen, p82
1887BönhörelseToivo Familjejournalen, p105
1887VårstämningSigrid P. Familjejournalen, p161
1887DrömmarToivo Familjejournalen, p177
1887CarmenToivo Familjejournalen, p188
1887MidsommartidToivo Familjejournalen, p209
1887Några utläggningar öfver ”några inlägg i qvinno­frågan”Sigrid P. Familjejournalen, p266
1887Inom damernas område. En epistel om nyttaSigfrid Palme Familjejournalen, p266
1887SommardagarToivo Familjejournalen, p273
1887VederqvickelseToivo Familjejournalen, p289
1887En verldToivo Familjejournalen, p322
1887CarmenToivo Familjejournalen
1887ProsperinaSigfrid Palme Familjejournalen
1887Nyfallen snöToivo Familjejournalen
1887VildbrådSigfrid Palme Familjejournalen
1887SommardagarToivo Familjejournalen
1887VederkvickelseToivo Familjejournalen
1887En världToivo Familjejournalen
1887Diverse texterHomo Familjejournalen
1887MidsommartidToivo Familjejournalen
1888En färd i nattenToivo Polstjernan 1888, p1
1888VäckelseToivo Familjejournalen
1888Ur tvenne världarToivo Polstjernan, p190
1889En frågaToivo Polstjernan 1889, p1
1889VexelverkanToivoSkissPolstjernan 1889
1890Med sydostvindenSigrid EBerättelseDagens Nyheter 22/3
1890Bland undantagenToivo Polstjernan, p195
1890ÖnskanToivo Polstjernan, p29
1890KärlekSigrid ENovellFamiljejournalen, p2
1890Till hafs. En färd öfver AtlantenToivoBerättelseFamiljejournalen, p326
1890Också en frälsningsarmé. Ur ett bref från Prag till Svea.Sigrid EBerättelseFamiljejournalen, p355
1890Julvisa  Familjejournalen, p402
1891Farfars lilla vänToivo Korn åt små fåglar
1892En predikanToivo/ Sigrid E.diktIdun
1892Blott för roskullSigrid E (Toivo)berättelseIdun
1892OmvändelseSigrid E (Toivo)diktIdun
1893Böhmiska folkbilderSigrid E.BerättelserIdun
1893MotviktSigrid E (Toivo)diktIdun
1893En offerdag. En norsk folk­lifsbild. (med illustrationer av Jenny Nyström)Sigrid E.SagaIdun
1893Fidlowatschka. Bömisk folklifsbildSigrid E. Göteborgs Handelstidning
1894I ”Damernas Idun”. En afton i Nya Idun.Sigrid E.artikelIdun
1894Kärlekens lofsångSigrid E.diktIdun
1894Där bortomSigrid E.berättelseIdun
1894Fullt förtroendeSigrid E (Toivo)berättelseIdun
1894KraftSigrid E (Toivo)diktIdun
1894Francois CoppéeSigrid E.biografiOrd och Bild
1894Fru grefvinnanSigrid E.BerättelseNora Stads och Bergslags Tidning
1895Ada Negri (Biografi)  Idun
1895Kristus. Några ord om Anton Rubinsteins andliga opera.Sigrid E.artikelIdun
1895Från festföreställningarna i Bremen. Funcke om ”Krist­us”. Bref och inter­view för Idun.Sigrid E.berättelseIdun
1895Hård seglats. Vid årsskiftetSigrid E.diktIdun
1897Mot sin lycka.Sigrid E.BerättelserIduns Romanbib­li­o­tek
1897TillägnanSigrid E.diktIdun
1897NådSigrid E.BerättelseVintergatan
1899Algernon Charles Swin­burne artikelOrd o. Bild, p553
1900Till Ellen Key. En hälsning i seklets gryningSigrid E.hyllningsdiktIdun
1902Fru grefvinnanSigrid E.BerättelseIduns Romanbib­lio­­tek
1903Vid NyårSigrid E.DiktFamiljejournalen
1903Lea. Några minnesord  Idun, p182
1904När sol går ner  Idun, p68
1904Majvisa  Idun, p221
1904En Guds lyckaSigrid E. Vinterkvällen
1905Dansande fötter  Idun, p45
1905Så länge ens själ än är lefvande ungSigrid E.DiktIdun, p619
1905Vår ModerSigrid E.DiktStockholms dagblad
1906Höststämning  Idun, p432
1906Då sol går ned  Idun, p468
ÅrRubrikSign.TypPublicering
1906Vid Lützen  Idun, p562
1907Div. ”Kallprat i Höst­värmen”  Sthlms Dagblad
1907Mitt juleträd  Idun, p218
1907Skärgårdsminnen berättelseIdun
1907Sommarby och vinterskär BarnbokSkoglunds förlag
1907Bidrag i boken Tomtefars sagor SagaBarnbiblioteket Saga
1907Jag längtar hemSigrid E.DiktOrd o. Bild, p576
1907EfterSigrid E.DiktOrd o. Bild, p576
1907Flugan, (till musik av Johannes Elmblad)Sigrid E.SångJultomtens praktupp­laga
1908Mit der FlutSigrid E. Der Welt Spiegel
1908Det tigandeSigrid E.diktOrd o. Bild, p356
1908Skiftessång  Idun, p20
1908Nog kunde vi  Idun, p173
1908Kärlek  Idun, p179
1908När bladet vänds.Sigrid E.SkissIdun, p305
1908KvinnorSigrid E. Mitt Hem
1909Bilder från ett gammalt förmakSigrid E.BerättelseDagny
1909SlutkördSigrid E.BerättelseIdun
1909TroSigrid E. Mitt Hems Julnummer
1910Med anledning af tjugo­fem­årsjubileetSigrid E.KrönikaIdun
1910Kärlekens drömSigrid E.diktIdun
1910Den brännande fråganSigrid E.berättelseIdun
1910SlutackordSigrid E.diktOrd o. Bild, p53
1910VårsångSigrid E.diktOrd o. Bild, p160
1910Sven Scholander. Några ord till femtioårsdagenSigrid E.artikelOrd o. Bild, p234
1910Vi små i en vrå Sagor, bokSvithiods förlag
1911LifSigrid E.diktOrd o. Bild, p490
1911På Karl Wåhlins femtioårs­dag  Idun, p456
1912Hemmet som skolaSigrid E.artikelDagny
1912Rosengull SagaFolkskolans barntidnings förlag
1912Höst  Idun, p739
1913Inför Marika Stiernstedts nya bok  Idun, p725
1913Tyska folksagor SagorBarnbiblioteket Saga
1914En trilogi ur Wagners liv berättelserHertha
1914Hans SachsSigrid E.artikelOrd o. Bild, p449
1914Seklernas saga DiktIdun, p393
1914Stormringning  Idun, p590
1914Tor Aulin. Några minnes­ordSigrid E.artikelOrd o. Bild, p317
1916En ParsifalstudieSigrid E.artikelOrd o. Bild, p119
1917Sigrid Nordlund – Snorre – vid 70 år  Idun, p842
1918John Forsell. Halfsekels­mannen för dagen  Idun, p704
1918Emil Sjögren in memorianSigrid E.Medverkat i bokCAV Lundholms förlag
1919En blick tillbaka ( i en bok om Ellen Key) bokBonniers förlag
1920Jenny Lind – en livsstudieSigrid E.Biografi, bokLindblads förlag
1920Tsing-Tsang-FuSigrid E.Barnsång”Sjung med oss,Mamma!
1921Julbön  Idun, p1223
1921Livets sångSigrid E.diktOrd o. Bild, p431
1921Ormkungen och andra sagorSigrid E.Sagor, bokBarnbiblioteket Saga
1922En fågel sjöng (med teck­ningar av Saga Walli) Sagor, bok 
1922Den lille puckelryggenSigrid E. m.fl.Sagor, bokBarnbiblioteket Saga
1922MajsångSigrid E.DiktIdun, p525
1923En siare i Stockholm som profeterar om framtidenSigrid E.ArtikelIdun, p757
1923- 1925Stockholmsbrev under rubriken ScenrevyLa MoucheKåserier, återkom–mandeHelsingborgs dagblad
1924 – 1925 Any OneKåserier, återkom–mandeHelsingborgs dagblad
1924Bayreuth och dess minnenSigrid E.artikelOrd o. Bild, p635
1924Den gången vi gingo fram  Idun, p342
1924En krossad illusion. Kända damer berätta sina flick­minnenSigrid E. m.fl.BerättelseIdun, p1021
1924FörnyelseSigrid E.BerättelseIdun, p1085
1924Mitt första sammanträffan­de med Ellen KeySigrid E.BerättelseIdun, p1220
1924Den stora gåvanSigrid E.SagaGranen och Stjärnan
1924Det starkaste av alltSigrid E.SagaVita Bandets morsdagsnummer
1925Jag-ska-bara-landet (med teckningar av Saga Walli) SagaMelins förlag
1925Till vår drottning  Idun höstnr, p13
1925Senromantik  Idun midsom., p13
1925NyårsbiktSigrid E.DiktIdun, p36
1925Vad kvinnan vill – Dikt till Iduns 40-års festSigrid E.DiktIdun, p260
1925Drottninghemmet på drottningens öSigrid E.ArtikelIdun, p955
1925En litterär förgrundsfigur. Några ord till Gurli Linders sextioårsdagSigrid E.ArtikelIdun, p1049
1925Den lilla isjungfrunSigrid E.SagaGranen och stjärnan
1926Till Ellen Key  Idun, p490
1928Dröm och längtanSigrid E.DikterAlmqvist & Wiksell
1928Stina sur och Lisa tokSigrid E.SagaIngår i Barnteatern

Förutom egna texter har Sigrid Elmblad gjort ett stort antal översättningar från tyska, engelska och norska, däribland:

Dikter av François Coppée 1887 – 1894, under signaturen Toivo

Roman af Mrs Alexander, Följetong ur Dagens Nyheter 1889, under signaturen Toivo

Dikter av Swinburne 1894 – 1908

R. Wagner, Rhenguldet, Ragnarök, Sigfrid, Nibelungens ring 1901 – 1905

L. Bruun, Pan. Roman 1908

L. Merrick, När kärleken sviktar 1909

R. Wagner Nibelungens ring. Illustrerad av Arthur Rackham 1910—1911

Ungerska dikter av Janos Väjda 1913

R. Wagner, Parsifal, Ragnarök, Sigfrid, Nibelungens ring 1917

H. Ibsen, Brand. 1920

Sigrid Undset, Jenny. Roman. 1920

R. Rolland, Pierre och Luee. 1921

P. Keller, Berättelser. 1922 – 1924