Källor till Johan-Olov

Underlag, fakta och inspiration till innehållet i boken Johan-Olov är hämtade från följande källor.

Tryckta källor

1)       Gustaf Annerhag. Bruksherrar & Hedesundabönder. 1947

2)       Gustaf Cassel. Memorandum till den internationella ekono­miska konferensen i Genève 1927. 1927

3)       Ragnar Casparsson. lo under fem årtionden. I & II. 1947 & 1948

4)       A. Collet. Gamle Christiania-billeder. p 284-286. Om den del av gamla Oslo där Mathildas far växte upp. 1893

5)       Tommy Eling. Brytningstider – arbetarrörelsens framväxt i Skutskär åren 1869 – 1939. 1989

6)       Karin Englund (Red.) och Johan-Olov Sällskapet. Ängla­knäpp. 2013

7)       Per Olov Enquist. Musikanternas uttåg. 1978

8)       Siggardt Fahlroth. Horndalsverken förr och nu. 1891

9)       Birgitta Furuhagen (Red.). Äventyret Sverige. 1993

10)   Gunnar Furuland. Nutida daladiktare. 1938

11)   K.F. Göransson. Samförstånd mellan företagare och arbetare. Ur Handel och Industri 1926–1927

12)   Hans Haste. Det första seklet. Människor, händelser och idéer i svensk socialdemokrati, Del 1. 1988

13)   Hedesunda Hembygdsförening. Hedesunda släktbok. 1941

14)   Lars Ilshammar. ABF hundra år. 2012

15)   Anders Isaksson. Per Albin, I-II, 1985, 1990

16)   Arndt Johansson. Arbetarrörelsen i Dalarna. 1955

17)   Arndt Johansson. Nykterhetsrörelsen i Dalarna. 1983

18)   Georg Johansson. Horndals Sågverk 100 år 1877 – 1977. 1977

19)   Johan-Olov Johansson. Brofors Järnarbetarfackförening. 1927

20)   Johan-Olov Johansson & Sten Sjöberg. Stockholms Maskin- och Metallarbetarefackförenings historia. 1938

21)   Johan-Olov Johansson. Hanes testamente. Ingår i Hedersmän och skojare. 1942

22)   Johan-Olov Johansson. Järnbruken och deras folk. Ingår i Arbetets söner I. 1944

23)   Johan-Olov Johansson. Smeder på luffen. 1945

24)   Johan-Olov Johansson. Viljan, ordningen och redan personi­fierad. Ingår i ”Min Mor. 45 Svenska män och kvinnor om sina mödrar under redaktion av Ivan Oljelund”. 1946

25)   Johan-Olov Johansson. Det gamla järnbruket. 1948

26)   Anders Kjellberg: Från industriell demokrati till medbe­stämmande. Ingår i tidskriften Arkiv för studier i arbetar­rörelsens historia. 1981

27)   Mert Kubu. Det var så det började. Ur Aktiebolaget Stockholms Tomträttskassas fascinerande historia. 1984

28)   Carl Larsson i By. En dalasockens historia I & II. 1920 & 1939

29)   Yngve Larsson. Mitt liv i stadshuset I & II. 1977

30)   John Lindgren. Svenska metallindustriarbetareförbundets Historia, band I. 1938

31)   John Lindgren m fl. Svenska metallindustriarbetareför­bundets Historia, band II. 1948

32)   Jens Ljunggren. Den uppskjutna vreden. Socialdemokratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet. 2015

33)   Mikael Löfgren. Från borgerlig till proletär skiss. En studie i en genres tillblivelse och förvandling. Avhandling vid Littera­turvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet. 2002

34)   Carl Mangård. Carl Larsson i By, Mannen och verket. 1948

35)   Ture Nerman (Red.). Svensk arbetarrörelse under hundra år. 1938

36)   Lars Olsson & Lars Ekdal. Klass i rörelse. Arbetarrörelsen i svensk samhällsomvandling. 2002

37)   Mats Rehnberg (Red.). Järnbruksminnen. 1952

38)   Claes von Rettig. Arbetets röster, Bergslagen. 1986

39)   Statistiska Centralbyråns underdåniga berättelse rörande Riksdagsmannavalen åren 1900 – 1902.

40)   Stockholms Spårvägar 1877–1927.

41)   Arne Sundelin & Anne Sörman. Skammens hud. Om spet­älska i Sverige. 2004.

42)   Svenska Metallindustriarbetareförbundet. Metall 100 år, 1888–1988: biografi, bibliografi. 1993

43)   Ernst Sällqvist. Med ”Drottningholm” till det soliga Marocko och Madeira. 1933

44)   Monika Wikberg. Brukslivet i Johan-Olov Johanssons för­fattarskap. Avhandling vid litteraturvetenskapliga institu­tionen vid Uppsala universitet. 1991

45)   Christer Winberg. Amerikabåtarna. Från emigranter till miljonärer. 2007

46)   Per Arne Wåhlberg. Cirkus i Sverige. 1992

47)   Karl-Ivar Åsander. ur sågningsteknikens historia. Ingår i Västerbottens läns hembygdsförenings skrift Västerbotten nr 1/2 1976

Dagstidningar

48)   Artiklar från följande dagstidningar:

  • Aftonbladet
  • Arbetarbladet
  • Avesta Tidning
  • Dagens Nyheter
  • Folkets Dagblad Politiken
  • Gefle Dagblad
  • Gefle Posten
  • Smålandsposten
  • Svenska Dagbladet
  • Social-Demokraten

49)   Ett stort antal artiklar har Johan-Olov Johansson samlat i klippböcker under åren 1904 – 1938

Tidskrifter

50)   Slaggstänk 1992–2015. Medlemsblad utgiven av Johan-Olov Sällskapet.

51)   Husmodern. 1917

Filmer

52)   Arbetarskolan. Om lo skolan i Brunnsvik. 1937

53)   Kooperativa förbundet. Det gamla bruket. Med manus av bl.a. Johan-Olov Johansson. 1947

54)   Nordisk Tonefilm. Smeder på luffen. Baserad på Johan-Olov Johanssons bok med samma namn. 1949

55)   Svensk Filmindustri. Då länkarna smiddes. Med manus och medverkan av Johan-Olov Johansson. 1939

56)   Svensk Filmindustri. Järnets män. Baserad på boken Brofors av Johan-Olov Johansson. 1935

57)   Svensk Filmindustri. Stockholms stadsfullmäktige 75 år. Medverkan av bl.a. Johan-Olov Johansson. 1938

Offentliga arkiv

58)   Arbetarrörelsens arkiv. Referens 285. Johan-Olov Johanssons efterlämnade brev, manuskript, fotografier och biografica.

59)   Arbetarrörelsens arkiv. Referens 2964. Landsorganisationen Sverige, Årsberättelser 1924 – 1929

60)   Avesta kommun- och föreningsarkiv. Mötesprotokoll från By socken fattigvårdsnämnd 1901 – 1907.

61)   Dalarnas Folkrörelsearkiv. Mötesprotokoll från Svenska Metallindustriarbetareförbundet, avdelning 17 i Horndal 1902-.

Mötesprotokoll och medlemsmatrikel från nto Templet 269 Trygghet i Horndal 1891–1973.

Mötesprotokoll från konsumtionsföreningen i Horndal.

62)   Stockholms stadsarkiv. Gustav Vasa Folkskolas arkiv SSA/0781.

63)   Stockholms stadsarkiv. Johannes Folkskolas arkiv SSA/0784.

64)   Stockholms stadsarkiv. Kyrkskolan i Älvsjö arkiv. SSA/1920.

65)   Stockholms stadsarkiv. Statens Normalskola för Flickor arkiv. SSA/2097.

66)   Stockholms stadsarkiv. Templet 130 Frihetsbaneret arkiv. SSA/2653.

67)   Stockholms stadsarkiv. Templet 294 S:t Erik arkiv. SSA/2663.

Opublicerat material

68)   Johan-Olov Johansson. Personaliehistorier, redogörelse om hans föräldrar. 1930.

69)   Johan-Olov Johanssons. Dagböcker från åren 1897 till 1955

70)   Johan-Olov Johansson. Personporträtt. 1940

71)   Johan-Olov Johansson. Mina kommunala upplevelser. 1938

72)   Johan-Olov Johansson. Livet på de gamla järnbruken. Odaterat

73)   Intervju den 2015-03-12 med Bengt Söderqvist i Horndal angående Johan-Olov Johanssons olika bostadsadresser i Horndal.

74)   Privat arkiv och fotoalbum efter familjen Johansson.

Internetadresser

75)   http://www.arkivdigital.se. Kyrkböcker och Bouppteckningar (kräver abonnemang).

76)   http://www.folkareforskarna.se. Horndals bruk under 330 år.

77)   https://laxon.wordpress.com. Laxöns historia.

78)   http://www.riksarkivet/sbl. Biografi över Johan-Olov Johansson i Svenskt biografiskt lexikon.

79)   http://www.stockholmskallan.se. Bl.a. Ur Hem på landets arkiv av Jonas Ferenius och Lars Johannesson. 1985 och Älvsjö villa­stad, ett exempel på förortsinventering av Suzanne Lind­hagen. 1980

www.wikipedia.se