Källor till Medan himlen förmörkas …

Underlag, fakta och inspiration till innehållet i boken medan himlen förmörkas av aska från Tambora är hämtade från följande källor.

Tryckta källor

1)       Kristina Becker. Dömd till döden – att forska om dödsdomar på Riksarkivet Marieberg. 2011

2)       Eva Bergenlöv, Marie Lindstedt Cronberg & Eva Österberg. Offer för brott: våldtäkt, incest och barnamord i Sveriges historia från reformationen till nutid. 2002

3)       Martin Bergman. Dödsstraffet, kyrkan och staten i Sverige från 1700-tal till 1900-tal. 1996

4)       Peter Berkesand. Att forska i arkiven om ett brott: Synd, skam och barnamord i en annan tid. 2008

5)       Berit Eldvik. Möte med mode. Folkliga kläder 1750-1900. 2014

6)       Kristina Ekero Eriksson. Årstafruns dolda dagböcker. 2010

7)       Jonas Frykman. Horan i bondesamhället. 1993

8)       Carl Johan Gadd. Det svenska jordbrukets historia, band 3, den agrara revolutionen. 2000

9)       Henry Gustafson. Hidinge socken, i faktaform – berättarform och jagform. 1991

10)   Helena Hagelin. Kvinnovärldar och barnamord, Makt, ansvar och gemenskap i rättsprotokoll ca 1700-1840. 2010

11)   K.A. Hagström. Strengnäs stifts herdaminne IV. 1901

12)   D. Harbe. Gamla kyrkan i Hidinge och dess minnen. 1937

13)   Daniel Harbe. Folkminnen från Edsbergs härad, Del I. 1950

14)   Linus Hellzon. Lerbäcksminnen. 1995

15)   Historiskt-geografiskt och statistiskt lexikon öfver Sverige, band 4. 1863

16)   Gun-Britt Johansson. Synderskan och Lagen, Barnamord i tre Norrlandslän 1830-1870. 2006

17)   Daniel Johnsson. Fängslad och dömd. Del 1. 2010

18)   Linus Karlsson, Bergsmän och tackjärnspatroner. Perspektiv på industrialiseringsprocessen 1810-1900. 2010

19)   Wilh. Gabr. Lagus. Om barnamord. 1851

20)   Marie Lindstedt Cronberg. Synd och skam. Ogifta mödrar på svensk landsbygd 1680-1880. 1997

21)   Länsstyrelsen i Örebro län. Faktablad om Lekeberga-Sälven, naturreservat i Örebro län.

22)   Länsstyrelsen i Örebro län. Riksintressen – Södra Örebro län. 2016

23)   Inger Lövkrona. Annika Larsdotter, barnamörderska. 1999

24)   Närkes Skogskarlars klubb. Kilsbergstorp. 2007

25)   Reinert Reinestam. Knista sockan, Första delen. 1966

26)   Gunnar Rudstedt. Långholmen Spinnhuset och fängelset under två sekler. 1972

27)   Gunnar Samuelsson. Lantvärnet 1808– 09. 1944

28)   J.L. Saxon. Närkes kyrkor i ord och bild. 1928

29)   Rutger Sernander. Parker och trädgårdar i det gamla Närke. 1933

30)   Marja Taussi Sjöberg. Dufvans fångar: brottet, straffet och människan i 1800-talets Sverige. 1986

31)   Harald Thunæus. Ölets historia, band 2, 1700- och 1800-talen. 1970

32)   Carl-Herman Tillhagen. Barnet i folktron. 1983

33)   Carl-Herman Tillhagen. Fåglarna i folktron. 1978

34)   Sigfrid Wieselgren. Sveriges fängelser och fångvård från äldre tider till våra dagar. 1897

Opublicerat

35)   Harry Andersson. Morden i Väla i Viby socken, utdrag ur. Örebro stadsarkiv, PS:052 c: a 1970

36)   Malin Olsson. Prästen under 1800-talet ur ett maktperspektiv. Uppsats vid Högskolan i Halmstad. 2013

Offentliga arkiv

37)   Riksarkivet

Svea Hovrätts protokoll, 1815 SE/RA/420422

Justitierevisionens besvärsdiarium 1818

38)   Landsarkivet i Uppsala

Edsbergs häradsrätts domböcker, SE/ULA/10189/A I a/27

39)   Krigsarkivet

Biografica Johan Wilhelm Anrep, SE/KrA/1051/003/A/9

40)   Stockholms stadsarkiv

Överståthållaren för fattigvårdsärenden, SE/SSA/0136

41)   Kyrkoarkiv för Hidinge och Knista socknar (via Arkiv Digital)

42)   Lantmäteristyrelsen

Geometriska jordeböcker SE/RA/420571/01/F/F1a/142 (1687-1692)

Internet

43)   wikipedia.org

1815 eruption of Mount Tambora

44)   sprakochfolkminnen.se

Skogsrået i folktron

45)   clim-past.net

A collection of sub-daily pressure and temperature observations for the early instrumental period with a focus on the “year without a summer” 1816