Källor till Libretto

Alla personer som förekommer i Libretto har verkliga förlagor. Deras levnadsöden är redovisade så sanningsenligt som det har varit möjligt, så här dryga hundra år senare. Vad de tänkt och deras personlighetsdrag är naturligtvis till stor del hämtat ur min egen fantasi. Berättelsen har utgått från några släkthistorier inspelade på band. Den har sedan fyllts på med studier av kyrkböcker, brev, tidnings­artiklar och annan litteratur, när jag anat att jag är en spännande berättelse på spåren.

Allt som skrivs i Libretto är inte nödvändigtvis sant. Det kan ha hänt, men det kan lika väl inte ha hänt, eller möjligen hänt på ett annat sätt. Jag har ändå ansträngt mig för att forma en berättelse som mycket väl kan vara den sanna. Där det inte gått att hitta några uppgifter om händelser, tider eller platser har jag tillåtit mig att fylla ut på egen hand. Allt utifrån den bild som formats inne i mitt eget huvud. Ibland, ofta, har min fantasi kommit i rörelse, och ibland har jag tyglat den men då och då har den fått friare tyglar.

Det händer ibland att källorna har fel, och ibland är de mot­stridiga. Då har jag tillåtit mig att välja den version som bäst passar in i berättelsen.

Här följer en sammanställning över allt det källmaterial som jag har studerat under arbetet med Libretto.

Tryckta källor

1)       Helge Almquist: Marsoroligheterna i Stockholm 1848 i Samfundet Sankt Eriks Årsbok 1942.

2)       Edling Anders: Svenska tonsättare, Emil Sjögren. 2009.

3)       Lotten Dahlgren: Jenny Lind utom scenen. Förtroliga brev till hennes förmyndare H.M. Munthe, 1928.

4)       Elmblad Sigrid: Jenny Lind, en livsstudie. 1920.

5)       Boel Englund (Red.): Rätten till ordet. En kollektivbiografi över skrivande Stockholmskvinnor 1880-1920. 2008.

6)       Eva Heggestad: Fången och fri, 1880-talets svenska kvinnliga författare om hemmet, yrkeslivet och konstnärskapet. Doktorsavhandling vid Uppsala universitet 1991.

7)       Fritz Hägg: Ett helgons bikt. Mormor på Herrestads liv och verksamhet. 1944.

8)       ”Lazarus”: Svenska millionärer. Minnen och anteckningar. Första samlingen. Levnadsbeskrivning över Eric Nordlander. 1897.

9)       Gurli Linder: På den tiden. Några bilder från 1870-talets Stockholm. 1924.

10)   Gurli Linder: Sällskapsliv i Stockholm under 1880- och 1890-talen. 1918.

11)   Carl Fredrik Lundqvist: Minnen och anteckningar: en blick tillbaka på mitt lif. 1909.

12)   Karl Löfström: Stadsmajoren Eric Nordlander, Anteckningar ur en Stockholms storborgares liv, 1944.

13)   Gudrun Persson: Staden på berget. Utgiven av Ersta Diakoni 2007.

14)   Gustaf Pontén: Ett banbrytande arbete inom sinnessjukvården, ur Växjö stifts hembygdskalender 1977.

15)   Sven Scholander: Visan, lutan och jag, 1933.

16)   Arthur Sjögren: Drottninggatan genom tiderna. 1923.

17)   Berta Sjögren. Några minnen av Emil Sjögren ur Musikmänniskor, minnen av svenska tonsättare, 1943.

18)   Ernst Skarstedt: Våra pennfäktare. Lefnads- och karaktärs­teckningar. 1897

19)   O. Thulin: Från Herrestad till Ersta ur Kyrka och Tjänst 1950.

20)   Bernhard Wadström: Ur minnet och dagboken. 1897-1902.

21)   Axel Wahlgren: Släkten Heurlin från Berga församling i Sunnerbo härad m.m. 1944.

22)   Saga Walli: Ur ett konstnärsliv, i boken Min mor, 3:e samlingen 1950.

23)   Bo Wallner: Wilhelm Stenhammar och hans tid I, 1991.

24)   Bruno Walter: Thema und Variationen (på tyska), 1947.

25)   Göran Åberg: Emelie Petersen ’Mormor på Herrestad’, och hennes verk, 2005.

26)   Emil Sjögren in memoriam, med bidrag av bland andra Sigrid Elmblad och Wilhelm Pettersson-Berger. 1918.

27)   Historic mining sites in the Rushworth-Waranga North Mining Division. Part two. Utgiven av Department of Conservation and Natural Resources, North West Australia 1993. (p 8-12).

28)   History of the Swedes of Illinois, Part I. Utgiven 1908 i Chicago.

29)   Hus i Hägersten I. Hägerstens Hembygdsförenings årsskrift 1996.

30)   Julbok till församlingarna i Göteborgs stift 1948, med bidrag av Saga Walli.

31)   Svenskt Biografiskt Lexikon, 1950.

32)   Sällskapet Nya Idun 1885 – 1935, Femtioårshistoria – medlemsförteckning.

Tidningar och tidskrifter

33)   Post- och Inrikes Tidningar den 22 mars 1842 och 27 mars 1844. Belöningar för studieframgångar till Abraham Pettersson.

34)   The Argus (Australien) den 5 december 1855. Födelseannons för Maggie Menzies.

35)   Björneborgs tidning den 2 september 1864. Artikel om Per Magnus Elmblads medverkan vid avrättningen vid Stäket.

36)   New Zeeland Post 1874. Episoden om Maggie Menzies brutna förlovning.

37)   The Standard den 24 januari 1878. Notis om Johannes Elmblads och Maggie Menzies bröllop.

38)   The Argus (Australien) den 12 februari 1878. Bröllopsnotis för Johannes Elmblad och Maggie Menzies.

39)   Tidningarna ”The Argus”, ”The Illustrated Australian”, ”The Sydney Morning Herald”, ”Bendigo Advertiser”, ”Australasian Sketcher”. Recensioner av Johannes Elmblad och Maggie Menzies framträdanden i Australien 1878 och 1883-1884.

40)   Musikalisches Wochenblatt. December 1881. Recensioner av Johannes Elmblads framträdanden under året i Tyskland.

41)   Der freie Rhätier, Bündner Nachrichten, Bündner Volksblatt och Bündner Tagblatt 30-31 juli 1887, notiser om Maggie Elmblads död i Silvaplana.

42)   Tidningarna ”The West Australian”, ”the Queenslander”. Tidningsnotiser om Maggie Elmblads död 1887.

43)   Dagens Nyheter den 16 mars 1890 ”Med sydostvinden. Litet kallprat från Prag”, av Sigrid Elmblad.

44)   Idun nr 37 den 9 september 1892. Personporträtt av Sigrid Elmblad av Birger Schöldström.

45)   Idun den 30 juni 1900. Personporträtt av ”Mormor på Herrestad” av Adelaide Nauckhoff.

46)   Idun nr 43 den 27 oktober 1904. Personporträtt av makarna Johannes och Sigrid Elmblad.

47)   Idun 1905, p 165. Interiörbeskrivning från Pauvres Honteux i Stockholm.

48)   Kalmar den 15 augusti 1906. Notis om Johannes Elmblads inställda framträdanden i Bayreuth.

49)   Dagens Nyheter den 5 december 1910. Minnesruna efter Johannes Elmblad.

50)   Hvar 8 dag nr 12, 1910. Minnesruna efter Johannes Elmblad.

51)   Hemmet nr 7, 1910. Minnesruna efter Johannes Elmblad.

52)   Idun nr 22 den 30 maj 1920. Personporträtt av Sigrid Elmblad med anledning av hennes 60-årsdag i tidningen, skrivet av E. TH.

53)   The Argus, Melbourne 23 november 1921. ”Menzies’ Family settlement”

54)   Ord & Bild 1924. Bayreuth och dess minnen av Sigrid Elmblad.

55)   Hertha nr 1926:6. Minnesruna över Sigrid Elmblad.

56)   Musik i dag nr 2, 1999. ”Barcarole på villovägar, eller: Hur Luciasången kom till Sverige”, av Per-Anders Hellqvist.

57)   the Australian Women’s Weekly, 25 februari 1953. Artikel om 100-årsminnet av byggandet av the Menzies Hotel i Melbourne.

Offentliga arkiv

58)   Kungliga bibliotekets handskriftsarkiv. Signum ACC1987–9. Sigrid och Johannes Elmblads efterlämnade brev, fotografier och biografica.

59)   Kungliga bibliotekets handskriftsarkiv. Korrespondensen mellan Selma Lagerlöf och Sigrid Elmblad 1926.

60)   Landsarkivet i Göteborg GLA/A0600, brev och fotografier rörande främst familjen Walli.

61)   Landsarkivet i Uppsala. Ritningar till kyrkobyggnader utförda av Abraham Rafael Ulrik Petterssons.

62)   Peterson-Berger Sällskapets arkiv vid Musik- och teaterbiblioteket i Stockholm. Korrespondens mellan Johannes Elmblad och Wilhelm Peterson-Berger

63)   Operans Arkiv i Stockholm. Korrespondens mellan Johannes Elmblad och Kungliga Operan i Stockholm, samt diverse konsertprogram.

64)   Stiftelsen Musikkulturens Främjande, Stockholm. Fotografier från familjen Elmblads vistelse i Bayreuth 1906.

65)   Sibeliusmuseum i Åbo. Fotografier från Johannes Elmblads vistelser i Bayreuth.

66)   Staatsarchiv Graubünden i Schweiz. Detaljuppgifter angående Maggie Elmblads död i Silvaplana.

67)   Stadsarkivet i Lübeck, Tyskland. Uppgifter om Abraham Rafael Ulrik Petterssons och Rosalie af Heurlins vigsel.

68)   Stockholms stadsarkiv, Domstolshandlingar från Stockholms Rådhusrätt januari 1858 akt nr 15 angående förtalsmål mellan Abraham Rafael Ulrik Pettersson och tidningen Tredje Fäderneslandet.

69)   Stockholms stadsarkiv, Domstolshandlingar 1858 angående skilsmässan mellan Abraham Rafael Ulrik Pettersson och Olivia Nordlander.

Opublicerat material

70)   Dagbok åren 1911 – 1916 av Saga Walli.

71)   Korrespondensen mellan Gustaf Walli och hans blivande svärmor Sigrid Elmblad åren 1915 – 1926.

72)   Manuskript till föredrag med rubriken ”Dikt och verklighet” av Saga Walli. Det ena daterat 1928 och det andra odaterat efter Selma Lagerlöfs död år 1940.

73)   ”Möten på vägen”. Släktminnen berättade av Saga Walli.

74)   Bandinspelningar av Saga Walli gjorda på 1970 talet. Delvis renskrivna.

75)   Berättelsen om ryssarnas intåg i Åbo 1809. Nedtecknad av Bo Walli efter original.

76)   Intervju med förre chefsdramaturgen vi Operan i Stockholm Stefan Johansson år 2011. Finns inspelat på CD-skiva och renskrivet.

77)   E-postmeddelande från Tomas Vrbka vid the State Opera i Prag den 26 september 2013. Om Johannes Elmblads anställningsförhållanden vid operan i Prag.

78)   Förteckning över Sigrid Elmblad alla publikationer. Word-dokument år 2013.

Internetadresser

79)   www.archives.metopfamily.org. Uppgifter om Johannes Elmblads framträdanden vid Metropolitanoperan.

80)   www.arkivdigital.se. Kyrkböcker och Bouppteckningar (kräver abonnemang).

81)   www.klubbensborg.se.

82)   www.mormor.se. Omfattande information om Emelie Petersen och hennes liv och verksamhet i Herrestad.

83)   www.oversattarlexikon.se, med biografi över Sigrid Elmblad av Stefan Johansson och Staffan Vahlqvist.

84)   www.prov.vic.gov.au. Passagerarlistor för fartyg till och från Australien 1852-1923.

85)   www.stockholmskallan.se. Kartor och bilder från olika Stockholmsmiljöer.

86)  www.svph.se. Sällskapet Vänner till Pauvres Honteux.