Hem

cropped-img_28121.jpg

Jag skriver historiska romaner. Kalla dem gärna dokumentärromaner då de bygger på verkliga händelser och verkliga personer. På den här sidan kan du läsa om dem, vad de handlar om, hur jag har arbetat med faktainnehållet och berättelserna, hur jag har sökt bland arkiv, kyrkböcker, tidningar och annan litteratur, hur jag har utvecklat mitt skrivande på skrivarkurser och hur jag har gjort för att få böckerna publicerade. Min första bok, Libretto, är ett stycke musikhistoria och utspelar sig i musik- och författarmiljöer i slutet av 1800-talet. I centrum står operasångaren Johannes Elmblad och författaren Sigrid Elmblad. Boken kom ut 2015. I den andra boken, Johan-Olov, som jag gav ut två år senare, står författaren, fackföreningsledaren, politikern, folkbildaren med mera Johan-Olov Johansson i centrum. Ett stycke arbetarhistoria som tar sin början i bruksorten Horndal i södra Dalarna.

Den tredje boken, Medan himlen förmörkas av aska från Tambora, blev klar 2019. I den handlar det om kvinnohistoria och om fattiga kvinnors  utsatthet i Västernärke i början av 1800-talet. Huvudpersonen Maria Cajsa är bryggarpiga vid Lekeberga och döms för barnamord.

Min senaste bok tar vid där den förra slutade. Där låter jag Maria Cajsas dotter ställa de frågor om skuld, fördömanden och förlåtelse som jag själv funderat mycket under arbetets gång med den förra boken. Den blev klar i september 2021 och bär titeln Inte som sin mor.

I menyraden kan du välja vilken av mina böcker som intresserar dig mest, du kan ta del av innehållet och du kan tränga djupare in i berättelserna. Du kan naturligtvis också beställa böckerna den vägen.

Låt mig gärna veta vad du tycker, om du har frågor eller vill kommentera något av det jag presenterar på min hemsida.