Hem

Jag skriver historiska romaner. På den här webbplatsen kan du läsa om dem, vad de handlar om, hur jag har arbetat med faktainnehållet, hur jag har sökt bland arkiv, kyrkböcker, tidningar och annan litteratur, hur jag har utvecklat mitt skrivande på skrivarkurser och hur jag har gjort för att få böckerna publicerade.

Min första bok, Libretto, är ett stycke kulturhistoria och utspelar sig i musik- och författarmiljöer i slutet av 1800-talet. I centrum står operasångaren Johannes Elmblad och författaren Sigrid Elmblad. Boken kom ut 2015.

I den andra boken, Johan-Olov, som jag gav ut två år senare, står författaren, fackföreningsledaren, politikern, folkbildaren med mera Johan-Olov Johansson i centrum. Ett stycke arbetarhistoria som tar sin början i bruksorten Horndal i södra Dalarna på 1870-talet.

Den tredje boken, Medan himlen förmörkas av aska från Tambora, blev klar 2019. Den är ett stycke kvinnohistoria och handlar om fattiga kvinnors utsatthet i Västernärke i början av 1800-talet. Huvudpersonen Maria Cajsa är bryggarpiga och döms för barnamord.

Min senaste bok tar vid där den förra slutade. Där låter jag Maria Cajsas dotter ställa de frågor om skuld, fördömanden och förlåtelse som jag själv funderat mycket på under arbetets gång med den förra boken. Den blev klar i september 2021 och bär titeln Inte som sin mor.

Efter att handlingen i mina böcker hittills utspelade sig under 1800-talet har jag nu tagit mig an en tid som ligger mellan det förflutna och nutiden och som jag har viss egna erfarenhet av; efterkrigstiden, kalla krigets tid, upplevd genom en ung man i sökandet efter frihet. Den boken blir klar i början av 2023 och heter Johans resa

I fliken Mina böcker kan du läsa mer om var och en av böckerna, ta del av innehållet och du kan tränga djupare in i berättelserna. Du kan också beställa böckerna den vägen. Låt mig gärna veta vad du tycker, om du har frågor eller vill kommentera något av det jag presenterar på min webbplats. Eller varför inte be mig komma och berätta om böckerna och mitt skrivande, till er hembygdsförening, pensionärsförening eller till ett författarmöte på ert bibliotek?